Díly dopravních pasů

  • díly dopravních pasů jsu vyráběné podle dokumentace odběratele, jde převážně o svařence o váze od 1 kg do cca 1 tuny
  • téměř všechny díly jsou žárově pozinkovány
  • některé díly mohou být osazeny obložkami a to buď z prosté nebo otěruvzdorné oceli
  • díly se dodávají ve velkých objemech, řádově několik set tun ročně

Technické oddělení rozpracovává výkresovou dokumentaci do pálicích a výrobních plánů.

Kontaktujte nás

CPOS s.r.o.
Boleslavská třída 375
288 02 Nymburk

+420 325 515 071

email