Firma

Nejvýznamnější podíl ve výrobě CPOS představuje výroba podle dokumentace předních světových výrobců třídičů, drtičů a dílů strojů pro zpracování nerostných surovin a dále výroba mostních a železničních konstrukcí, nosníků mostových jeřábů a ocelových konstrukcí pro různá průmyslová odvětví.

CPOS vyrábí:  

 • Kompletní stroje, především třídiče a drtiče 
 • Díly třídičů, podavačů a drtičů, nejčastěji svařence, přesné výpalky včetně otěruvzdorných obložek, ale i obráběné díly 
 • Díly dopravních pasů 
 • Nosné ocelové konstrukce, nosné rámy pro stroje 
 • Násypky a skluzy obložené buď ocelovými nebo otěruvzdornými obložkami 
 • Ocelové konstrukce pro různá průmyslová odvětví  
 • Mostní a železniční konstrukce   
 • Nosníky mostových jeřábů         
 • Dálniční portály       

CPOS provádí:  

 • Servis, opravy a dodávky náhradních dílů třídičů a drtičů různých značek v České republice a na Slovensku
 • Montáž ocelových konstrukcí, mostních a železničních konstrukcí a dálničních portálů
 • Technické poradenství   
   
     

O společnosti   

CPOS byla založena v roce 1993 jako Česká průmyslová a obchodní společnost s.r.o. V letech 1999 až 2002, do fúze skupin Metso a Svedala, byla společnost výhradním distributorem strojů a zařízení skupiny Metso Minerals na českém a slovenském trhu. Od roku 2005 se CPOS věnuje zejména výrobě strojů a dílů strojů, dílů dopravních pasů a výrobě ocelových konstrukcí a svařenců. V roce 2017 došlo v rámci plánu na rozšíření výrobní kapacity k odkoupení průmyslového areálu na ocelové konstrukce od společnosti Skanska a.s. Následkem této akvizice byla veškerá výrobní činnost přesunuta z Nymburka do Sadské, která se nachází necelých 30 km východně od Prahy.  
 
Již od svého založení se CPOS profilovala jako exportně orientovaná společnost. Byť se posílením výrobní kapacity a rozšířením produktového portfolia zvětšil i podíl obratu generovaného na domácím trhu, CPOS zůstává i nadále velmi aktivním hráčem na zahraničních trzích, zejména ve Francii, Německu, Slovensku a dalších evropských trzích. Aby byla schopna garantovat vysoké nároky na systém kvality, CPOS je certifikována podle ISO 9001, 3834-2 a 1090-1_2 (včetně EXC4 pro vysoce kvalifikované projekty). 

Při modernizaci technologií využívá CPOS finanční podpory Evropské unie. V nedávné době proběhla realizace projektu „Nové technologie pro CPOS“, číslo projektu CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006395. V rámci tohoto projektu byly pořízeny nové mostové jeřáby, zařízení pro instalaci trhacích nýtů a nový svařovací agregát. Dále byl součástí projektu umožněn nákup a instalace nového CNC vertikálního obráběcího centra. Projekt byl dokončen v roce 2017 a přinesl firmě zvýšení kvality některých výrobních procesů, zlepšení efektivity a současně i vytvoření nových pracovních míst.

14.03.2016 Certifikace

04.01.2016 Politika kvality CPOS

Společnost se od počátku své činnosti zabývá činnostmi souvisejícími s úpravou nerostných surovin a pohybuje se v prostředí vysoce náročném na výkon, kvalitu a spolehlivost používaných strojů a zařízení. Vyrábí a dodává stroje, díly strojů a další komponenty, které pracují ve velmi náročném prostředí v lomech, kamenolomech, pískovnách i v průmyslových provozech, v nichž se zpracovávají nerostné suroviny. Společnost, která chce být dlouhodobě úspěšná v těchto podmínkách, musí považovat orientaci na kvalitu produktu a spokojenost zákazníků za rozhodující, životně důležitou složku činnosti.

04.01.2016 Kariéra

Společnost se od počátku své činnosti zabývá činnostmi souvisejícími s úpravou nerostných surovin a pohybuje se v prostředí vysoce náročném na výkon, kvalitu a spolehlivost používaných strojů a zařízení. Vyrábí a dodává stroje, díly strojů a další komponenty, které pracují ve velmi náročném prostředí v lomech, kamenolomech, pískovnách i v průmyslových provozech, v nichž se zpracovávají nerostné suroviny. Společnost, která chce být dlouhodobě úspěšná v těchto podmínkách, musí považovat orientaci na kvalitu produktu a spokojenost zákazníků za rozhodující, životně důležitou složku činnosti.

1

Celkem záznamů: 3, stránek: 1