Lakování

  • Lakování je v současné době realizováno interně, nicméně s občasnou výpomocí externích partnerů
  • CPOS momentálně iniciuje projekt na zvětšení a modernizaci lakovacího zařízení, který by měl být dokončen v roce 2019