Profil společnosti

CPOS s.r.o. se věnuje technické, výrobní a obchodní činnosti v oboru úpravy nerostných surovin. Konkrétně se jedná o výrobu strojů a dílů strojů na drcení a třídění kameniva, dílů dopravních pasů a ocelových konstrukcí a svařenců pro tyto technologie. Dále se společnost zabývá výrobou ocelových konstrukcí pro různá průmyslová odvětví, nosníků mostových jeřábů, mostních a železničních konstrukcí a v neposlední řadě výrobou dálničních portálů.

CPOS vyrábí:  

 • Kompletní stroje, především třídiče a drtiče 
 • Díly třídičů, podavačů a drtičů, nejčastěji svařence, přesné výpalky včetně otěruvzdorných obložek, ale i obráběné díly 
 • Díly dopravních pasů 
 • Nosné ocelové konstrukce, nosné rámy pro stroje 
 • Násypky a skluzy obložené buď ocelovými nebo otěruvzdornými obložkami 
 • Ocelové konstrukce pro různá průmyslová odvětví  
 • Mostní a železniční konstrukce    
 • Nosníky mostových jeřábů         
 • Dálniční portály        

CPOS provádí:  

 • Servis, opravy a dodávky náhradních dílů třídičů a drtičů různých značek v České republice a na Slovensku
 • Montáž ocelových konstrukcí, mostních a železničních konstrukcí a dálničních portálů
 • Technické poradenství   
   
      

O společnosti   

CPOS byla založena v roce 1993 jako Česká průmyslová a obchodní společnost s.r.o. V letech 1999 až 2002, do fúze skupin Metso a Svedala, byla společnost výhradním distributorem strojů a zařízení skupiny Metso Minerals na českém a slovenském trhu. Od roku 2005 se CPOS věnuje zejména výrobě strojů a dílů strojů, dílů dopravních pasů a výrobě ocelových konstrukcí a svařenců. V roce 2017 došlo v rámci plánu na rozšíření výrobní kapacity k odkoupení průmyslového areálu na ocelové konstrukce od společnosti Skanska a.s. Následkem této akvizice byla veškerá výrobní činnost přesunuta z Nymburka do Sadské, která se nachází necelých 30 km východně od Prahy.    

Již od svého založení se CPOS profilovala jako exportně orientovaná společnost. Byť se posílením výrobní kapacity a rozšířením produktového portfolia zvětšil i podíl obratu generovaného na domácím trhu, CPOS zůstává i nadále velmi aktivním hráčem na zahraničních trzích, zejména ve Francii, Německu, Slovensku a dalších evropských trzích, a neustále hledá nové patrnery se zájmem o mezinárodní obchodní spolupráci. Aby byla schopna garantovat vysoké nároky na systém kvality, CPOS je certifikována podle ISO 9001, 3834-2 a 1090-1_2 (včetně EXC4 pro vysoce kvalifikované projekty).  

Při modernizaci technologií využívá CPOS finanční podpory Evropské unie. V nedávné době proběhla realizace projektu „Nové technologie pro CPOS“, číslo projektu CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006395. V rámci tohoto projektu byly pořízeny nové mostové jeřáby, zařízení pro instalaci trhacích nýtů a nový svařovací agregát. Dále byl součástí projektu nákup a instalace nového CNC vertikálního obráběcího centra. Projekt byl dokončen v roce 2017 a přinesl firmě zvýšení kvality některých výrobních procesů, zlepšení efektivity a současně i vytvoření nových pracovních míst.