Profil společnosti

CPOS s.r.o. se věnuje především technické, výrobní a obchodní činnosti v oboru úpravy nerostných surovin. Konkrétně se jedná o výrobu strojů a dílů strojů na drcení a třídění kameniva, dílů dopravních pasů a ocelových konstrukcí a svařenců pro tyto technologie.

Nejvýznamnější podíl ve výrobě CPOS představuje výroba podle dokumentace předních světových výrobců drtičů, třídičů, podavačů, dopravních pasů a dalších strojů, které nacházejí uplatnění při zpracování nerostných surovin. CPOS dodává:  

  • Kompletní stroje, především třídiče 
  • Díly třídičů, podavačů a drtičů, nejčastěji svařence, přesné výpalky včetně otěruvzdorných obložek, ale i obráběné díly 
  • Díly dopravních pasů 
  • Nosné ocelové konstrukce, nosné rámy pro stroje 
  • Násypky a skluzy obložené buď ocelovými nebo otěruvzdornými obložkami 

Kontakt 

Kromě toho dodává CPOS třídiče a vertikální odrazové drtiče vlastní výroby. Třídiče jsou dodávány ve velikostech od 1x3 m třídící plochy po 2,5x7 m třídící plochy a to s jednou, dvěma, třemi a nebo čtyřmi třídícími plošinami. Odrazové drtiče se vyrábějí ve třech velikostech, slouží především pro zlepšení tvarového indexu (kubicity) drceného kameniva a jsou schopny zpracovat od 40 do 250 tun/hod.  

CPOS je držitelem certifikátu systému kvality dle ISO 9001 a v současné době usiluje o získání certifikátu pro proces svařování podle ISO 3834-2.

Společnost rovněž provádí servis, opravy a dodávky náhradních dílů třídičů a drtičů různých značek v České republice a na Slovensku.

Naše společnost při modernizaci technologií využívá podpory Evropské unie. V současné době probíhá realizace projektu „Nové technologie pro CPOS“, číslo projektu CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006395. V projektu pořizuje CPOS nové mostové jeřáby, zařízení pro instalaci trhacích nýtů a nový svařovací agregát. Dále je součástí projektu instalace nového zařízení pro povrchovou úpravu vyráběných strojů, dílů i ocelových konstrukcí. Projekt by měl být ukončen do konce roku 2017 a přinese firmě CPOS zvýšení kvality některých procesů ve firmě, zlepšení efektivity a současně i vytvoření nových pracovních míst.

 

Historie společnosti   

  
CPOS byla založena v roce 1993 jako Česká průmyslová a obchodní společnost s.r.o. V letech 1999 až 2002, do fůze skupin Metso a Svedala, byla společnost výhradním distributorem strojů a zařízení skupiny Metso Minerals na českém a slovenském trhu, od roku 2002 do roku 2004 byla výhradním zástupcem francouzské firmy ETIX ze skupiny Metso Minerals, která se zabývala výkupem a prodejem použitých strojů a zařízení pro drcení a třídění nerostných surovin. Od roku 2005 se CPOS věnuje zejména výrobě strojů a dílů strojů, dílů dopravních pasů a výrobě ocelových konstrukcí a svařenců.
 
Obrat společnosti se v posledních letech pohybuje okolo 80 milionů Kč, z toho jsou zhruba tři čtvrtiny realizovány na zahraničních trzích, zejména ve Francii, dále v Německu a Polsku.
Nejvýznamnějším odběratelem je v současnosti společnost Metso Minerals France.
 
Sídlo společnosti i výrobní prostory jsou v Nymburku, 40 km východně od Prahy.
 
 

Kontaktujte nás

CPOS s.r.o.
Boleslavská třída 375
288 02 Nymburk

+420 325 515 071

email